Top 20

# Name Points Rank
1 Anne Doyle 50 Iron
2 Mary T ODonnell 37 Iron
3 Claire 33 Iron
4 Marcella Killoury 31 Iron
5 Deirdre Graham 29 Iron
6 Colleen Wudel 27 Iron
7 Jackie Whitney 27 Iron
8 Riona Egan 24 Iron
9 Caitriona Freir 24 Iron
10 Eileen Kelly 24 Iron
11 Michelle Ní Ghráinne 23 Iron
12 Ciara Reilly 23 Iron
13 Annette Kiely 22 Iron
14 Pauline Gallanagh 19 Iron
15 Anne O Sullivan 19 Iron
16 Aine Nolan 19 Iron
17 Angela O'Brien 19 Iron
18 Stephanie Hickey 19 Iron
19 Fiona Boland 19 Iron
20 Grace Coady 17 Iron
>